Lakierowanie samochodów

Dział lakierni wyposażony jest w 6 stanowisk przygotowawczych z centralnym odciągiem pyłów oraz promiennikami podczerwieni firmy Trisk.

Praca lakierni wsparta jest własnym magazynem produktów lakierniczych oraz trzema systemami mieszalni lakierów firmy R-M (onyx), R-M (diamont) oraz Ivat Coating. Procesy lakiernicze wykonywane są w komorze lakierniczej firmy Blowtherm.

Personel lakierniczy oraz osoby odpowiedzialne za dobór kolorów uczestniczą systematycznie w szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów handlowych. Głównym opiekunem w tych kwestiach jest Grupa CSV.